עמ"נ (י-ם) 34707-03-22 צ'ינדו נ' משרד הפנים (23.8.2023)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, בו נדחה ערר על החלטת הפנים לדחות את בקשתו למקלט מדיני של אזרח ניגריה.

המערער, שנכנס לישראל באשרת תייר בשנת 2014, טען כי עזב את ניגריה לאחר שהשתתף במחאה בביאפרה על רקע העובדה שלא היו במקום מים, כבישים וחשמל. לטענתו המשטרה ירתה במוחים, ונשקפת לו סכנה בגלל ההשתתפות באותה מחאה. בנוסף המערער טען שהשתייך לארגון IPOB.

משרד הפנים דחה את בקשתו של המערער למקלט על רקע חוסר אמינות, על רקע אי הוכחת פחד מבוסס היטב, ועל רקע קיומה של חלופת מגורים פנימית. בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על החלטת משרד הפנים, והמערער הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור ועמד, בין היתר, על הבעיות באמינות המערער. בנוסף, בית המשפט קיבל את עמדת משרד הפנים כי פעיליו של ארגון IPOB אכן נרדפים על ידי שלטונות ניגריה בעוצמה אשר יכולה לבסס עילת פליטות מכוח אמנת הפליטים, אך הרדיפה הקשה היא מנת חלקם של בכירי הארגון ולא של פעילים זוטרים בו. בית המשפט קיבל גם את מסקנת משרד הפנים לפיה המערער היה פעיל לא בכיר בארגון. בנוסף, בית המשפט ציין כי יש בסיס לעמדת משרד הפנים לפיה למערער חלופת מגורים פנימית.