בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל

עמ"נ (י-ם) 66921-11-22 Chauhan נ' משרד הפנים (8.5.2023)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל.

המערערת נכנסה לישראל בשנת 2006 ושהתה בה מכוח רישיון ישיבה לצורך עבודה בתחום הסיעוד, ובשנת 2010 הגישה בקשת מקלט, במסגרתה טענה כי בעלה, הנמצא בנפאל, איים עליה כי ירצח אותה אם תשוב לאחר שהסתבר לו כי נאנסה.

בית המשפט קבע שאין מקום להתערב בממצאי משרד הפנים ובית הדין לעררים, לפיהם נמצאו סתירות רבות בטענות המערערת והיא אינה אמינה, ולפיהם לא עלה בידיה להוכיח את קיומו של פחד מבוסס היטב.

בית המשפט הוסיף כי חוות הדעת מטעם משרד הפנים מלמדות ש"נשים בנפאל חוות לעיתים בעיות על רקע מגדרי, בכלל זה אלימות במשפחה. ואולם, עובדת קיומה של אלימות כנגד נשים אין בה כשלעצמה להוות עילה. הדבר קיים במדינות רבות, למרבה הצער, גם בישראל. לצד זאת, נמצא כי קיימת בנפאל הגנה לנשים במסגרת החוקה והחוקים, בכלל זה בנוגע לאלימות מבני זוג", וזאת "אף כי קיימים דיווחים על טיפול לקוי מצד הרשויות בתלונות שנתקבלו על רקע מגדרי".

בית המשפט הוסיף כי לא ניתן לקבוע שהמערערת אינה יכולה לקבל סעד במדינתה, דבר שעל המערערת לבסס שעה שהיא טוענת לרדיפה מגורם שאינו מדינתי, וכי המערערת לא הציגה הסבר משכנע מדוע אינה יכולה לעקור למקום אחר בנפאל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה