בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה

עמ"נ (ת"א) 19003-01-22 פיטסאי נ' מדינת ישראל (7.2.2022)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.

המבקש הוא יליד אוקראינה הטוען כי נמלט ממקום מושבו על רקע המלחמה בין רוסיה ואוקראינה וכי הממשל האוקראיני מבקש לגייסו לשורות הצבא. בקשתו למקלט בישראל נדחתה בסדר דין מהיר. ערר שהוגש על ידי המבקש נדחה על ידי בית הדין לעררים, ועל פסק דינו הוגשה בקשה לפטור מאגרת בית המשפט.

בית המשפט עמד על כך שבבקשה נטען לחסרון כיס, אך נטען גם שבשל מצבו של המבקש אין בידיו אסמכתאות להוכחת הנטען.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע שהמבקש פרס תמונה חלקית ולאקונית לגבי מצבו הכלכלי, ולא הסביר כיצד הוא מכלכל את עצמו היום וכיצד הוא מתעתד לשלם את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין, ועל כן לא עמד בנטל להוכיח את מצבו הכלכלי.

בנוסף, בית המשפט קבע שסיכויי ההליך אינם מהמשופרים, וכי "טענת המבקש כי רמת האיום באוקראינה מוטלת בספק כי ראיון המקלט שנערך לו בוצע באופן בלתי מקיף נדונו במסגרת פסה"ד אשר קבע כי לא די בחששו הסובייקטיבי של המבקש מפני רדיפה וכי המבקש לא השכיל לצרף כל מסמך, לא לבקשת המקלט ולא במסגרת כתב הערר אשר יש בו לתמוך בבקשתו".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה