בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 19360-10-16 אוקבסלאסי נ' מדינת ישראל (13.11.2016)

המערער, אזרח אריתריאה, הגיש ערר על ההחלטה לזמנו למתקן "חולות" חרף העובדה שהציג מסמכים רפואיים המעידים על בעיות גב והמלצה של הרופא המטפל בו שלא לזמנו למתקן. בית הדין לעררים דחה את הערר.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרו של ערעור על פסק דינו של בית הדין. בית המשפט קבע שסיכויי הערעור אינם גבוהים משום שהמערער עומד בקריטריונים שנקבעו לזימון למתקן חולות, וקבע שמאזן הנוחות נוטה לטובת המדינה, שכן המערער לא הצביע על נזק מיוחד שייגרם לו בשל הכניסה למתקן, ומשום שניתן יהיה לנהל את ההליך כשהוא מוחזק ב"חולות".

בית המשפט הוסיף שבהתאם לחוות הדעת שהוצגו על ידי רופא מטעם משרד הפנים, אין מניעה להחזיק את המערער במתקן, ושעם התייצבותו במתקן הגורמים הרפואיים יבדקו את העותר ויבחנו את המסמכים שבידיו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה