עמ"נ (ת"א) 64710-03-18 בויקו נ' משרד הפנים (1.5.2018)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו של מבקש מקלט אזרח אוקראינה עד להכרעה בערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את עררו.

המערער טען כי הגיע לישראל כדי להימנע מגיוס לצבא אוקראינה, וכי טרם עזב מדינתו נאלץ לשחד את הרשויות כדי להימנע מגיוס. בקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים בנימוק לפיו "בטענה של השתמטות או עריקות כשלעצמה כדי להוות עילה על פי אמנת הפליטים ושלמשתמטים או לעריקים באוקראינה לא צפויים עונשים בלתי מידתיים". בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על החלטת משרד הפנים.

בית המשפט המחוזי קבע שסיכויי הערעור הם נמוכים. נקבע שפסק דינו של בית הדין לעררים הוא מפורט ומנומק ואין לכאורה עילה להתערב בו. כמו כן נקבע כי בהעדר ראיות ממשיות לסכנה שתישקף לעורר אם יוחזר לאוקראינה, ונוכח עשיית הדין העצמי נוכח אי עזיבתו את ישראל לאחר דחיית הערר, גם מאזן הנוחות אינו מצדיק מתן סעד זמני.