בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 4807-10-15 ברקטאב נ' רשות האוכלוסין (15.10.2015)

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט ורדי) דחה בקשה לסעד זמני בערעור, שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית ערר נגד הוראת שהייה ב"חולות", שניתנה נגד אזרח אריתריאה.

בית המשפט קבע כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, נוכח העובדה שהמערער עומד בקריטריונים שנקבעו בחוק למניעת הסתננות. עוד נקבע כי אף על פי שעצם העובדה שהוגשה על ידי אדם בקשת מקלט אינה מונעת את שילוחו למתקן "חולות", מדובר בעובדה שיש להביא בחשבון לצורך קביעת משך ההחזקה במתקן.

בית המשפט עמד על כך שבית הדין לעררים קבע כי בסמוך לאחר התייצבותו במתקן "חולות" יש לערוך למערער שימוע נוסף כדי לקבוע מהו פרק הזמן שישהה במתקן, וכי החלטה זו היא סבירה וראויה. עוד נקבע בהחלטה כי אף אם ייגרם למערער נזק כלכלי מהחזקתו במתקן "חולות", אין מדובר בנזק בלתי הפיך, ואין בכך כדי להטות את הכף לקבלת הבקשה בהתחשב באינטרס הציבורי בקיום פסקי דין ובקיום החוק למניעת הסתננות.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה