בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשי מקלט מאוקראינה שטענו כי חוו התנכלות בשל היותם דוברי רוסית

עמ"נ (ת"א) 39815-12-21 סמרנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2022)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני שהגישו זוג מבקשי מקלט מאוקראינה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.

המבקשים הם בני זוג שנכנסו לישראל בשנת 2018 [לפי פסק הדין ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לתקופה של שלושה חודשים, אך ככל הנראה מדובר ברישיון ישיבה מסוג ב/2], וחמישה ימים לאחר כניסתם הגישו בקשת מקלט, בה טענו כי חוו באוקראינה התנכלויות בשל היותם דוברי רוסית. בקשתם נדחתה בסדר דין מהיר בהתבסס על חוות דעת משרד החוץ לפיה בהיעדר נסיבות אישיות ייחודיות, אין מניעה כללית להשבת אזרחי אוקראינה למולדתם, וכן בנימוק לפיו באוקראינה אזורים שלמים של דוברי רוסית.

ערר שהגישו בני הזוג נדחה על ידי בית הדין לעררים, והשניים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, ובגדרו בקשה לסעד זמני.

המבקשים טענו, בין היתר, שחוות דעת משרד החוץ ביחס לאוקראינה, שעליה מתבססת רשות האוכלוסין וההגירה, היא משנת 2017 ואינה עדכנית, וכי ההתנכלויות שחוו מקנות להם זכות לקבל מקלט לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים.

בית המשפט קבע שאמנם לא נערך למבקשים ראיון מקיף במסגרת ההליך בסדר דין מהיר, אך מהחלטת רשות האוכלוסין וההגירה עולה ש"המבקשים לא הצביעו על כל סכנה קונקרטית לחייהם, וטענותיהם אף נסתרות בחוות דעת משרד החוץ". בית המשפט קבע שסיכויי הערעור נמוכים וכי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשים, דחה את הבקשה לסעד זמני וחייב את המבקשים בהוצאות.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה