בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעורו של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 14384-09-20 Goud נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.8.2021)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהגיש מבקש מקלט מהודו.

המבקש נכנס לישראל בשנת 2013 ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ואיבד את רישיון הישיבה שלו לאחר שפוטר בשנת 2017. בשנת 2018 המבקש הגיש בקשת מקלט, בה טען כי הוא חושש לשוב לארצו בשל פעילות במפלגת המאמינים Congress, אותה מנהיג אחיו לפי טענתו, ונוכח העובדה כי הוא נתפס כגורם עוין אצל המוסלמים בארצו, בעקבות שהייתו בישראל.

משרד הפנים דחה על הסף את בקשת המקלט. בית הדין דחה ערר שהוגש על החלטת משרד הפנים, ועל פסק דינו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, ובגדרו בקשה לסעד זמני שימנע את הרחקת המבקש מישראל עד להכרעה בערעור.

בית המשפט קבע שהמבקש עשה דין לעצמו מספר פעמים בכך שנותר בישראל לאחר שניתנו החלטות המחייבות אותו לצאת את הארץ, וכי די בכך כדי לדחות את הבקשה לסעד זמני.

לגופו של עניין, בית המשפט ציין שבראיון שנערך למבקש נתגלו סתירות בנוגע לסיבת ההתנכלויות ולגבי פעילותו הפוליטית. עוד נקבע שלפי דברי המבקש, מניעיו להישאר בישראל הם כלכליים. בנוסף, בית המשפט קבע שטענתו לפיה נשקפת לו סכנה אינה אמינה, משום שלדבריו הבעיות בארצו החלו בשנת 2009, והוא המשיך לשהות בה עד שנת 2013, ואף ביקר בה בשנת 2016.

נוכח האמור בית המשפט קבע שמאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש, וכי הוא יוכל להמשיך לנהל את ערעורו כאשר הוא שוהה בהודו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה