עמ"נ (ת"א) 42469-08-16 אלטאהר נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.9.2016)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים.

המערער הוא אזרח סודן, שזומן למתקן חולות בחודש מרץ 2014, ולאחר שלא התייצב נעצר בחודש מאי 2014 והושם במשמורת. בהיותו במשמורת הגיש בקשה למקלט בישראל, ובחודש ספטמבר 2014 הועבר למתקן "חולות". המערער עזב את מתקן "חולות" מספר פעמים ובכל אחת מן הפעמים הושם במשמורת ואז הועבר שוב ל"חולות". בפעם האחרונה שיצא ממתקן "חולות" מבלי לשוב פנה אל משרד הפנים וביקש לקצר את תקופת שהייתו במתקן ל-11 חודשים. בהמשך תיק המקלט שלו נסגר בשל חוסר שיתוף פעולה מצידו.

המערער הגיש ערר לבית הדין לעררים, בו ביקש כי תיק המקלט שלו ייפתח מחדש וכי תקופת החזקתו במתקן "חולות" תיקצב. לאחר הגשת הערר תיק המקלט נפתח מחדש. באשר לסעד השני, בית הדין קבע כי הערר מוקדם; כי נוכח העובדה שהעורר עשה דין לעצמו אין למנוע בעד רשות האוכלוסין וההגירה מלנקוט הליכי אכיפה נגדו; וכי עליו להתייצב לשימוע בנוגע להתייצבותו במתקן "חולות", שלאחריו יוכל לפנות אל הערכאה המוסמכת. על פסק דין זה הוגש ערעור ובמסגרתו בקשה לסעד זמני שימנע קיום הליכי אכיפה נגד המערער.

בית המשפט קבע שסיכויי הערעור נמוכים וזאת נוכח העובדה שטרם התקבלה החלטה בדבר השמתו של המערער במתקן "חולות", וזו תתקבל רק לאחר שייערך לו שימוע. לפיכך, נקבע שמדובר בערר מוקדם וכי ההליכים מול הרשות טרם מוצו. בית המשפט הוסיף וקבע כי בכך גם הערעור מתייתר לכאורה, וכי יש להביא בחשבון גם את העובדה שהשמתו ב"חולות" לא תגרום לנזק בלתי הפיך ואת עשיית הדין העצמי של המערער.