בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט ממולדובה

עמ"נ (ת"א) 19826-04-21 Cadomtev נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.7.2021)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט ממולדובה למתן סעד זמני במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט.

המבקש, שנכנס לישראל בשנת 2017 באשרת תייר, הגיש בקשה למקלט, שנדחתה על הסף על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בנימוק לפיו הוא עזב את מדינתו בשל חשש הנובע מרקע פלילי ובנימוק לפיו הוא לא הניח תשתית עובדתית המעידה על קיומו של פחד מבוסס היטב. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, והמבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי ובהמשך בקשה לסעד זמני בערעור.

המבקש טען שהריאיון שנערך לו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לא היה מקיף ויסודי, לא הביא לידי ביטוי את העובדה שהגורמים העברייניים שעמם הסתבך במולדובה פעלו בחסות השלטונות, ונערך בשפה הרוסית למרות שהשפה הרווחת במולדובה היא רומנית. עוד נטען כי הוא טען לרדיפה גם על רקע דתי אך לא נשאל בעניין זה בריאיון.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסעד זמני. בית המשפט ציין שהמבקש לא יצא מישראל למרות קביעת בית הדין לעררים כי עליו לעשות כן; קבע שהמבקש לא הוכיח כי נשקפת לחייו סכנה קונקרטית וודאי לא כזו הנכנסת לגדרי אמנת הפליטים; קבע שהמבקש טען בבקשתו שהוא נרדף על ידי קבוצה השייכת למפלגה הקומוניסטית אך שינה את גרסתו בשאלות מהותיות הנוגעות לכך; עמד על כך שהמבקש עזב את מולדובה רק שנתיים לאחר אירוע שבו טען כי הופנתה כלפיו אלימות ועל כך שלפני עזיבתו הוא נכנס ויצא ממולדובה פעמים רבות, דבר שאינו מתיישב עם טענתו לחשש לרדיפה; קבע כי המבקש סתר את עצמו בשאלות הנוגעות לרדיפה על רקע דתו; ציין שהמבקש מסר שהוא מעדיף להתראיין בשפה הרוסית; וקבע שהמבקש יכול היה לבקש את הקלטת הריאיון כדי להוכיח שלא הבין את השאלות אך נמנע מלעשות כן.

בית המשפט קבע שלאור כל האמור סיכויי הערעור אינם גבוהים ומאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש ודחה את הבקשה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה