בית המשפט המחוזי בתל-אביב – מתן סעד זמני בערעור בעניין התייצבות ב"חולות" לצורך בחינת טענות בדבר גיל

עמ"נ (ת"א) 8423-11-17 וולדו נ' רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול (20.11.2017)

בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני המעכב את השמתו של המערער, אזרח אריתריאה, במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים.

המערער טען כי הוא בן כמעט 60 שנים, וכי בהתאם לחוק למניעת הסתננות אין להשימו במתקן "חולות". טענתו של המערער נתמכה בתעודה, שרשות האוכלוסין טענה ביחס אליה שאינה מסמך מזהה רשמי של אריתריאה, ושאין דרך לוודא את האותנטיות שלה. רשות האוכלוסין אף טענה שבמועד שבו המערער נכנס לישראל הוא הציג תעודה מזהה, שלפיה גילו הנוכחי הוא 57 שנים.

לפני שניתן פסק דינו של בית הדין לעררים, המערער הגיש הודעה לפיה נמצאו בישראל שני אנשים המחזיקים בתעודות מאותו הסוג, אולם בית הדין דחה את הערר וקבע שהמערער יוכל במועד התייצבותו במתקן "חולות" להציג כל מסמך נוסף שימצא לנכון. במסגרת הערעור המערער הגיש, נוסף על המסמכים שהוצגו בפני בית הדין לעררים, גם מכתב משגרירות אריתריאה התומך בטענתו ביחס לגילו.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לסעד זמני, וקבע שיש לבחון את טענת המערער, לפיה בחודש ינואר 2018 ימלאו לו 60 שנים לפני השמתו במתקן "חולות", שכן אם לא יינתן סעד זמני ויתקבל בסופו של דבר ערעורו של המערער, הוא ישהה במתקן כשהוא מעל גיל 60. בית המשפט אף קבע שיש להביא בחשבון את העובדה שלמערער בן צעיר, שגם אם הוא בגיר, הוא תלוי באביו, וכי אל מול שיקולים אלה משרד הפנים לא הצביע על נזק מיוחד או חמור שייגרם אם יינתן הסעד הזמני.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה