עמ"נ 597-09-16 אמילי ואח' נ' שר הפנים (9.10.2016)

בית המשפט המחוזי נתן צו ביניים בעניינם של בני זוג, אזרחית הפיליפינים ואזרח סודן שנישאו בבית הדין השרעי, עד להכרעה בערעור שהגישו יחד עם בנם המשותף ושתי ילדותיה של המערערת, על החלטת בית הדין לעררים.

הערעור נסב על החלטת משרד הפנים שלא להשוות את מעמדם של בני הזוג, אזרח סודן הממתין להכרעה בבקשתו למקלט ובת זוגו נעדרת המעמד בישראל. בית המשפט קבע שאף על פי שסיכויי הערעור אינם גבוהים לכאורה, הרי שנוכח העובדה שהבקשה להסדרת המעמד הוגשה לפני שהמערערת נעצרה ונוכח הטענה בדבר העדר אפשרות מעשית לחזרת שני בני הזוג למדינת המוצא של אחד מהם, לא ניתן לשלול את סיכויי הערעור. כמו כן נקבע, ביחס למאזן הנוחות, שאף על פי שהרחקה מישראל אינה בלתי הפיכה, הרי שהעובדה שבקשת המקלט של המערער הוגשה כבר בשנת 2014 ומשרד הפנים מתעכב בהכרעה בה, ההכבדה הכלכלית והנפשית שתוטל על המשפחה אם יורחקו המערערת והקטינים מן הארץ, ומעורבותם של קטינים רכים שייאלצו להיפרד מאביהם מצדיקים מתן צו ביניים.