בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017)

משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהגיש המערער על החלטת בית הדין לעררים. נקבע כי המסמכים שהוצגו על ידי המערער אינם מבססים את טענתו בדבר קיומה של תופעה של הקרבת קורבנות אדם בגאנה ואת העדרה של אפשרות לקבל הגנה מרשויות המדינה.

בית המשפט התייחס למסמך, שהמערער הציג רק בשלב הבקשה לעיון מחדש, שנטען כי הוא מהווה אישור של משטרת גאנה לפיה אין באפשרותה להגן על המערער, וקבע כי קיים ספק ביחס לאותנטיות של המסמך. עם זאת, בית המשפט ציין שאילו היה מוצג מסמך המצביע על חשש ממשי לחייו, לא היה מקום לדחות את הבקשה לעיון מחדש על הסף רק בשל המועד המאוחר שבו הוגש המסמך.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה