עמ"נ (ת"א) 51169-08-15 אברהם נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.11.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת שיצר) דחה ערעור מינהלי שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים בשמו אדם ששוחרר ממשמורת. בערעור התבקש כי הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה כנגד העסקה לא חוקית" יוסר מרישיון הישיבה שניתן לו.

המערער הוחזק בעבר כארבע וחצי שנים במשמורת, וזאת משום שמשרד הפנים זיהה אותו כאזרח אתיופיה, אף על פי שלטענתו הוא אזרח אריתריאה. אנשי הקונסוליה האתיופית בישראל לא זיהו את המערער כאזרח אתיופיה, גם לאחר שהסכים לשתף פעולה עם גירושו לאתיופיה. במסגרת הליכים קודמים שהתנהלו בעניינו של המערער בבית המשפט העליון, הוסכם כי הוא ישוחרר ממשמורת ויברר עם רשויות אתיופיה האם הן מוכנות לקבלו.

לאחר שחרורו ממשמורת קיבל המערער רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, עליו הוסף הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה כנגד העסקה בלתי חוקית". המערער הגיש ערר נגד החלטה זו לבית הדין לעררים, והערר נדחה אף על פי שנקבע כי המערער משתף פעולה עם הרחקתו. הערעור מופנה כלפי החלטה זו של בית הדין.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע, כי העותר יכול לבחור לשהות במתקן השהייה "חולות", שם יסופקו צרכיו ויוכל לחיות בכבוד, ולכן אין צורך להחיל עליו את הסדר אי האכיפה של איסור ההעסקה ואין להסיר את הכיתוב האמור מרישיון הישיבה שלו.

על פסק הדין הוגשה בקשת רשות ערעור (בר"ם 8011/15). בית המשפט העליון קבע ביום 24.11.2015 כי הבקשה מצריכה תשובה.

http://elyon1.court.gov.il/files/15/110/080/a01/15080110.a01.htm