בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה למסירת מסמכים המוחזקים בידי רשות האוכלוסין וההגירה

עמ"נ  (ת"א) 51831-12-16 צנקסליאני נ' משרד הפנים (22.3.2017)

בית המשפט המחוזי דחה בקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור למערערים מסמכים המוחזקים בידיה, הנוגעים לבקשתם למעמד בישראל.

הבקשה נדונה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת הרשות לסרב להעניק למערער מעמד בישראל מכוח נישואיו ומכוח היותו אב לילד שהוא אזרח ישראל. במסגרת הבקשה המערערים ביקשו להורות לרשות למסור להם העתקים של כל המסמכים שהוגשו על ידם למשרד הפנים, ובין השאר תמונות, מכתבים ותצהירים.

בית המשפט המחוזי קבע שהליך של גילוי מסמכים הוא הליך שיש לקיים בפני הערכאה המבררת ולא בפני ערכאת הערעור. כמו כן נקבע שתקנה 12 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000, המסמיכה את בית המשפט לעניינים מינהליים להורות לצד להליך למסור מסמך המצוי בידו, חלה במסגרת עתירות מינהליות אך לא במסגרת ערעורים מינהליים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה