בית המשפט המחוזי בתל-אביב – דחיית בקשתם של תושבי דרפור לקבל רישיונות מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007

עמ"נ (ת"א) 46603-08-16 מוסא אדם חאתר נ' משרד הפנים (19.11.2016)

בית המשפט המחוזי דחה שלושה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, ושבהם התבקש להעניק למבקשי מקלט תושבי דרפור רישיון ישיבה מסוג א/5.

הערעור הוגש על בסיס החלטת שר הפנים בחודש דצמבר 2007, לפיה יוענקו רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-600 תושבי דרפור שהוכרו ככאלה על ידי נציבות האו"ם לפליטים. המערערים לא נכללו ברשימה שהעבירה הנציבות למשרד הפנים, ולא קיבלו רישיון ישיבה בהתאם לאותה החלטה. במסגרת ערר לבית הדין לעררים נפסק שהערר הוגש בשיהוי, וכי הם אינם זכאים למעמד זה משום שלא נכללו ברשימה שהרכיבה נציבות האו"ם לפליטים.

בית המשפט המחוזי קבע שנפל שיהוי בהגשת הערר, שכן הרשימה שעל פיה ניתן מעמד לתושבי דרפור גובשה כבר בשנת 2008, והעוררים, שהיו מודעים לקיומה של הרשימה ולאי הכללתם בה, נקטו בהליכים בעניין זה רק בשנת 2015.

לגופו של עניין, בית הדין פסק שנוכח העובדה ששמותיהם של המערערים לא נכללו ברשימה שהעבירה הנציבות למשרד הפנים, הם אינם זכאים למעמד בהתאם להחלטה האמורה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה