עמ"נ (מרכז) 59949-10-15 מדינת ישראל נ' רוקוו (9.9.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת מרוז) דחה ערעור של המדינה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהורה על שחרורו של המשיב, אזרח הפיליפינים.

בקשותיו של המשיב לקבלת מעמד בישראל מכוח אמנת הפליטים ומכוח החלטת הממשלה להסדרת מעמדם של ילדי מהגרי עבודה נדחו, והוא הושם במשמורת לצורך גירושו מישראל. המשיב טען שמשפחתו והוא הגישו בקשה לקבל מעמד בישראל מטעמים הומניטריים, ואילו משרד הפנים הכחיש כי בקשה כזו הוגשה.

בית המשפט קבע כי ייתכן שבפני משרד הפנים לא מצויה פורמאלית בקשה למעמד בישראל, אולם ברור כי בת זוגו של המשיב פנתה אל משרד הפנים כדי להגיש בקשה, וסברה כי נדרשת ממנה התייצבות המשיב, שלא יכול היה להתייצב משום שהוא נתון במשמורת.

בית המשפט קבע כי יש לאפשר את שחרורו של המשיב כדי לאפשר לו ולבת זוגו להגיש בקשה להסדרת מעמדם, וציין: "להזכיר מושכלות יסוד, ההחזקה במשמורת אינה שקולה לענישה אלא להבטחת קיומם של צווי הרחקה". יחד עם זאת, הוסיף וקבע כי נוכח ההפרות החוזרות והנשנות של תנאי שחרור קודמים של המשיב, יש להגדיל את סכום הערבות מ-20,000 ש"ח ל-30,000 ש"ח.