עת"מ (י-ם) 31022-01-14 ביצ'ל נ' משרד הפנים (22.11.2015)

בית המשפט המחוזי (השופט סובל) קיבל עתירה בעניין הסדרת מעמדו של אזרח טורקיה הנשוי לאזרחית ישראל.

העותרים החלו בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחי ישראל, אולם יחסיהם ידעו עליות ומורדות. ההליך המדורג הופסק בעקבות פרידתם, אך לאחר שחזרו השניים לחיות כזוג הוגשה בקשה לחידוש ההליך. משרד הפנים ראיין את בני הזוג, והחליט לדחות את הבקשה משום שלא השתכנע בכנות הקשר.

בית המשפט המחוזי קבע כי "חוששני כי החלטת המשיב גולשת יתר על המידה לשיפוט טיב הקשר שבין העותרים באמות מידה ערכיות-מוסריות מאשר באספקלריה של כנות רצונם להמשיך בחיי זוגיות משותפים", וקבע כי יש להעניק לעותר רישיון ישיבה מסוג ב/1 לחצי שנה, שבסופה תיבחן כנות הקשר בין העותרים, ויוחלט כיצד להמשיך את הטיפול בבקשתם.