בית המשפט המחוזי בירושלים – עיכוב הרחקה מטעמים רפואיים

עמ"נ (י-ם) 52247-09-17 ג' א' נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.9.2018)

בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעורים על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניינן של שלוש נשים נשאיות איידס ואישה הסובלת מצהבת B, שתיים מהן אזרחיות ניגריה ושתיים מהן אזרחיות גאנה.

ברקע ההליכים עומד שינוי משנת 2014 בנוהל המאפשר עיכוב הרחקה מישראל מטעמים רפואיים – בעבר הנוהל חל בנסיבות מסוימות על מי שחולים במחלות כרוניות, ואילו בנוסחו הנוכחי, הנוהל קובע כי מחלה כרונית, שאינה מעמידה את המבקש בסכנת חיים מיידית, אינה מצדיקה מתן מעמד או עיכוב הרחקה. כמו כן, הנוהל המעודכן אינו מאפשר לבחון בגדרו את קיומם של טעמים הומניטריים מיוחדים.

בית המשפט המחוזי עמד על כך שהחלת הנוהל המעודכן על המערערות היא החלה רטרואקטיבית של הנוהל, וכי יש לבצע  בחינה קפדנית של השאלה האם מוצדק להחילו רטרואקטיבית. עוד נקבע שבנסיבות כאלה על הרשות לבחון מדוע חלף פרק זמן ממושך עד לקבלת החלטה, וככל שלא יינתן מענה מספק, לא יהיה מקום להחיל את המדיניות החדשה על בקשות קיימות למעמד.

בית המשפט עמד על כך שהרשות לא מיהרה לתת את החלטותיה בשלוש מתוך ארבע הבקשות, שהוגשו לפני עדכונו של הנוהל, כי לא ניתן כל הסבר לעיכוב בהחלטות, וכי נראה שההחלטות בבקשות עוכבו במטרה שיחול עליהן הנוהל החדש, ועל כן יש לבחון אותן לפי הנוהל בנוסחו הקודם. כמו כן נקבע כי שונים הדברים ביחס לבקשה הרביעית, שהוגשה לאחר כניסתו לתוקף של הנוהל החדש.

באותו מועד ניתן פסק דין נוסף, שבו בית המשפט המחוזי הורה להחיל את הנוהל בגרסתו הקודמת מאותם טעמים (עמ"נ  (י-ם) 21077-03-18 רשות האוכלוסין וההגירה נ' ג' א' (20.9.2018)).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה