בית המשפט המחוזי בירושלים – מתן מעמד מטעמים רפואיים

עת"מ (י-ם) 57260-07-14 פפוצ'יה נ' משרד הפנים (7.9.2015)

בית המשפט המחוזי בירושלים (הנשיא דוד חשין) קיבל עתירה נגד החלטת ועדת ההשגה, שאישרה את החלטת משרד הפנים לדחות את בקשת העותרות למעמד בישראל.

העותרות הן אחיות שנולדו בגרוזיה וחיות בישראל מספר שנים. אחת מהן חולה במחלה המטולוגית קשה. עתירה קודמת שהגישו העותרות לבג"ץ בטענה כי יש להקנות להן אזרחות מכוח חוק השבות נדחתה תוך שבית המשפט העליון קובע כי החלטת משרד הפנים לפיה העותרות לא הוכיחו את יהדותן, בהתבסס על ראיות שעמדו בפניו, היא סבירה. יחד עם זאת, נקבע בבג"ץ באותה עתירה, שראוי כי משרד הפנים ישקול לתת להן מעמד מטעמים הומניטריים נוכח מחלתה של אחת מהן.

העתירה הנוכחית הופנתה נגד החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתן לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים בהתבסס על מצבה הרפואי של העותרת 1. בית המשפט קיבל את העתירה והורה לתת לעותרות מעמד. בית המשפט התייחס לכך שהחלטת משרד הפנים התבססה על חוות דעתו של משרד הבריאות, לפיה בגרוזיה קיים טיפול רפואי סביר, ועמד על כך שמדובר באמירה לקונית ולא מפורטת ועל כך שרוב חוות הדעת של משרד הבריאות עוסק בכך שהפתרון למצוקתה הרפואית של העותרת 1 אינו צריך לבוא על חשבון משלם המסים הישראלי. בית המשפט התייחס גם לחוות דעת שהציגו העותרות, שבה הוצג פירוט של מצבה הרפואי של העותרת 1 ובה נקבע שהיא לא תוכל לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש בגרוזיה.

בית המשפט עמד על כך שהתייחסות חוות דעת משרד הבריאות לנטל שיוטל על משלם המסים הישראלי אינה רלוונטית לשאלה שבה אליה אמורה הייתה חוות הדעת להתייחס – זמינותו של טיפול רפואי מתאים בגרוזיה – וכי העובדה שרוב חוות הדעת המתייחסת לנושא זה פוגעת במראית חוות הדעת כנטולת פניות ואובייקטיביות. בית המשפט קבע כי חוות הדעת של משרד הבריאות, שאף לא עמדה לעיון העותרות לפני קבלת החלטת משרד הפנים, אינה מניחה תשתית ראייתית מספיקה לביסוס מסקנות משרד הפנים, והורה על קבלת העתירה ומתן מעמד לעותרות מטעמים הומניטריים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה