בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית בקשה לצו ביניים בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עת"מ (י-ם) 31754-08-15 Abdalla Ibrahim נ' משרד הפנים (4.9.2015)

בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת גאולה לוין) דחה בקשה לצו ביניים בעניין התייצבות אזרח אריתריאה במתקן "חולות".

בית המשפט קבע כי פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין דסטה, שקבע כי סעיפים מסוימים בחוק למניעת הסתננות בטלים, אינו מונע את זימונם של "מסתננים" למתקן "חולות. כמו כן נקבע כי העובדה שהעותר הגיש בקשה למקלט (שהוגשה בסמוך לזימונו למתקן "חולות") אינה מונעת את זימונו למתקן. נקבע כי הגשת בקשה למקלט שטרם הוכרעה היא נתון רלוונטי לעניין שילוחו של אדם למתקן "חולות", אך היא אינה מונעת את שילוחו למתקן. בית המשפט הוסיף וציין כי העדר הכרעה בבקשת המקלט במשך פרק זמן ארוך בו האדם שוהה במתקן "חולות" עשוי לשמש עילה לבחינה מחדש של תקופת החזקתו במתקן.

ביחס לטענתו של העותר כי בתום השימוע שנערך לו לצורך שילוחו למתקן "חולות" לא נמסר לו פרוטוקול הדיון, בית המשפט קבע כי נוכח חזקת התקינות המינהלית הוא אינו מוצא מקום להניח כי הפרוטוקול לא נמסר לו, אולם בכל מקרה אין מדובר בפגם היורד לשורש העניין המצדיק את ביטול הוראת השהייה.

 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה