בית המשפט המחוזי בירושלים – ביטול צו ארעי למניעת התייצבות במתקן "חולות"

עת"מ (י-ם) 731-08-15 הבטמיכאל נ' משרד הפנים (15.9.2015)

בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת גאולה לוין) ביטל צו ארעי, שנתן במועד מוקדם יותר, המעכב את התייצבות העותר במתקן "חולות".

העותר שהה בעבר במתקן "חולות". עתירה קודמת שהגיש, בטענה כי גילו עולה של 60 שנים ולכן הוא מוחרג בהתאם לחוק למניעת הסתננות מגדר האוכלוסיות שניתן לזמן למתקן, התקבלה. באותה עתירה נקבע כי משרד הפנים, בדחותו את טענתו של העותר בעניין גילו, הסתמך רק על המידע המופיע במערכת "אביב" של רשות האוכלוסין וההגירה ולא נימק את דחיית טענתו בעניין גילו.

בעקבות פסק הדין בעתירה הקודמת שוחרר העותר ממתקן "חולות". לאחר שחרורו נערך לו שימוע נוסף, ובסופו הוחלט לשוב ולזמנו למתקן. במסגרת עתירה שהגיש העותר נגד החלטה זו ניתן ביום 3.8.2015 צו ארעי המעכב את ביצוע הוראת השהייה במתקן "חולות".

ההחלטה האחרונה מבטלת את הצו הארעי שניתן. בית המשפט עמד על כך שהעותר לא הוכיח כי גילו עולה על 60 שנים, וכי המסמך שהציג בפני משרד הפנים, מסמך הנחזה להיות תעודת הטבלה וממנה עולה לכאורה כי העותר הוא בן 62, אינו מסמך רשמי של אריתריאה, אינו אומת, אינו מתורגם, ואין על גביו ציון ביחס למועד עריכתו.

בית המשפט דחה את טענתו של העותר, לפיה מצבו הבריאותי מצדיק שלא לשלח אותו ל"חולות". כמו כן נדחתה טענתו, כי העובדה שהגיש בקשת למקלט שטרם הוכרעה מצדיקה שלא לשלחו למתקן. בהקשר זה בית המשפט ציין כי משרד הפנים מכחיש כי העותר הגיש בקשה פרטנית למקלט, אך קבע שגם אילו הייתה מוגשת בקשה כזו, אין בכך כדי למנוע את שילוחו למתקן "חולות".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה