בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים לדחות בקשה להסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראל

עת"מ (חיפה) 49995-01-16 אשקר נ' משרד הפנים (31.3.2016)

בית המשפט המחוזי קיבל עתירה נגד החלטת משרד הפנים בעניין הסדרת מעמדה של בת זוגו של אזרח ישראל.משרד הפנים דחה את בקשתם של בני הזוג להסדיר את מעמדה של אשתו של העותר. זאת בנימוק לפיו לא הוצגו הוכחות משכנעות לכנות הקשר ולקיומו של משק בית משותף, למעט מספר קטן של תמונות מן החתונה ומכתב הסבר "שטחי ולא מפורט" על נסיבות ומשך ההיכרות.

בית המשפט קבע שמשרד הפנים התעלם מאישור ראש עיריית חדרה על כך שבני הזוג מנהלים את מרכז חייהם בעיר ומתצהיר של בעל הדירה שבה הם מתגוררים, לפיה הדירה הושכרה לבני הזוג. ביחס למכתב ההסבר הבלתי מפורט קבע בית המשפט כי "אכן אין מדובר ביצירות מופת, אבל איש איש לפי דרך ביטויו. ככל שיש למשיב שאלות ספציפיות, הוא יכול לשאול אותן במהלך בירור בקשת בני הזוג לפי ההליך המדורג".

בית המשפט אף דחה את טענת משרד הפנים, לפיה הבקשה להסדרת מעמדה של אשתו של העותר נגועה בחוסר תום לב משום שבקשה קודמת שלה להכיר בה כזכאית לפי חוק השבות נדחתה. נקבע כי העובדה שאדם לא הצליח להוכיח את יהדותו לצורך חוק השבות אינה מונעת ממנו לקבל מעמד מכוח נישואיו לאזרח ישראלי. כמו כן נקבע כי העובדה שבמסגרת ההליכים לפי חוק השבות אשת העותר לא ציינה שיש לה בן זוג ישראלי אינה יכולה לשמש נימוק לדחיית הבקשה להסדיר את מעמדה מכוח הזוגיות. זאת משום שאין מקור בדין המחייב את מי שמבקש מעמד מכוח שבות להודיע למשרד הפנים כי יש לו בן זוג.

בנוסף נדחה הנימוק לפיו אשתו של העותר שהתה בישראל תקופות ארוכות שלא כדין, ונקבע כי חלק ניכר מן התקופה בה שהתה בארץ ללא רישיון, היא שהתה בה בעת שהמתינה להחלטה בבקשתה למעמד או מכוח צווי ביניים שאסרו על גירושה.

בית המשפט ביטל את החלטת משרד הפנים והורה לו לשקול מחדש את הבקשה להסדרת מעמדה של אשתו של העותר.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה