בית המשפט המחוזי – ביטול החלטה על דחיית בקשה לעיון מחדש בבקשת מקלט

עמ"נ (י-ם) 31428-01-18 איגרה נ' משרד הפנים (8.3.2018)

בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט אברבנאל) קיבל חלקית ערעור של מבקש מקלט אזרח ניגריה על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לקבל החלטה חדשה בבקשתו של המערער למקלט לאחר בחינת מכלול הראיות והנסיבות.

המערער טען שהוא משתייך למפלגה בניגריה, שבה אביה שימש בתפקיד בכיר, וכי עזב את ניגריה בשל התנכלות על רקע פוליטי שבגינה הוא חושש לחייו. בקשתו למקלטו נדחתה על ידי ראש רשות האוכלוסין וההגירה בהליך מקוצר ובקשה שהגיש לעיון מחדש בהחלטה נדחתה. לאחר דחיית הבקשה לעיון מחדש המערער הגיש בקשה להשוואת מעמדו למעמדה של בת זוגו, אולם הבקשה התייתרה לאחר שבקשת בת זוגו למעמד בישראל נדחתה.

המערער הגיש ערר לבית הדין לעררים כשנה לאחר דחיית הבקשה לעיון מחדש, ויחד עמה בקשה להארכת מועד, שבה נטען שבמהלך השנה שחלפה לא הגיש ערר על ההחלטה משום שהגיש בקשה להשוואת מעמדו לזה של בת זוגו. במסגרת הערר הוצגו מסמכים חדשים שהמערער טען שלא היו בידיו במועד הגשת בקשת המקלט, ושלטענתו מבססים את הבקשה למקלט.

בית הדין לעררים דחה את הערר בשל השיהוי שבו הוגש והוסיף שגם אם תתקבלנה הטענות העובדתיות של המערער, לא ברור כיצד הסיק מי אחראי על הפגיעה בו, הוא לא הוכיח כי אין לו חלופת מגורים בניגריה או במדינות סמוכות לה, והוא המשיך להתגורר בניגריה שנה וחודשיים לאחר האירועים הנטענים ולא טען שעבר רדיפות נוספות.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על החלטת בית הדין וקבע שהראיות החדשות שהמערער מבקש לבחון מוכיחות כי אביו ואחותו מתו ביום הבחירות בניגריה והן תומכות תמיכה מסוימת בטענתו להתנכלות פוליטית. עוד נקבע כי את מחדליו של המערער ואת השיהוי בהגשת הערר יש לבחון על רקע יתר השיקולים – מידת הפוטנציאל בהגשת בקשתו ובעיקר חשיבות ההכרעה שעל הפרק. לאור זאת בית המשפט המחוזי ביטל את פסק דינו של בית הדין לעררים והחזיר את העניין לבחינת משרד הפנים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה