בית המשפט המחוזי בחיפה – שימוע נוסף והוצאות

עת"מ (חי') 13816-05-15 גרשון נ' משרד הפנים

בעניין איחוד משפחות, קבע השופט שפירא (באופן שרלבנטי לגם לתיקי חולות) כי: "עם זאת סבור אני כי עצם העובדה שהמשיב עצמו הבין כי עליו לאסוף עוד נתונים, לערוך שימוע נוסף ולשקול שוב את בקשת העותרים, מעידה, בנסיבות המקרה שבפני, על כך שההחלטה נושא העתירה התקבלה בלא שנבחנו כל העובדות במידה הנדרשת ובלא שניתן המשקל המספיק למשמעות כל החלטה שתתקבל… כתוצאה מכך נאלצו העותרים לפנות בעתירה לבית המשפט, דבר שיכול היה להיחסך לו נבחנו טענותיהם לעומקן בשלב מוקדם יותר. ענין זה יובא בחשבון במסגרת פסיקת הוצאות".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה