בית המשפט המחוזי בחיפה – כשל בייצוג בעתירה נגד הוראת שהייה ב"חולות"

עת"ם 7700-11-15 אלרחים נ' משרד הפנים (30.12.2015)

בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", תוך שהוא עומד על כשלים חמורים בייצוגו של העותר.

במסגרת פסק הדין עמד בית המשפט על כך שהאמור בעתירה ובתצהיר שצורף לה אינו אמת, אך הוסיף כי חרף האמור ספק בעיניו אם מדובר בחוסר ניקיון כפיים של העותר. בית המשפט ציין כי לא ברור אם עורך הדין שכתב את העתירה פגש את העותר והסביר לו את האמור בה, כי השוואת העתירה עם עתירות נוספות שהוגשו בעניין זימון למתקן "חולות" מעלה שהן זהות בתשתית העובדתית הנטענת בהן, וכי לא ברור אם העותר מודע לכך שההצהרות שנמסרו לבית המשפט אינן הצהרות אמת.

בית המשפט קבע כי מדובר לכאורה בכשל חמור בייצוג ולכן, למרות דחיית העתירה, קבע כי העותר יתייצב במתקן "חולות" רק ביום 1.2.2016, ולפני כן יוכל לשקול את צעדיו ולהגיש כל בקשה שימצא לנכון. כמו כן, בית המשפט הורה על העברת פסק הדין ללשכת עורכי הדין, הן על מנת שתבחן את אופן ייצוגו של העותר והן על מנת שתשקול לסייע לעותר, ככל שהיא מפעילה שירות של ייצוג לנזקקים ללא תמורה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה