בית המשפט המחוזי בחיפה – דחיית עתירות נגד הוראות שהייה

עת"מ 58364-10-15 פלוני נ' משרד הפנים (6.1.2016)

בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט רון שפירא) דחה על הסף ארבע עתירות של אזרחי סודן נגד הוראות שהייה, לפיהן עליהם להתייצב במתקן "חולות".

בעתירות נטען, כי היות שמספר המקומות במתקן "חולות" הוא מוגבל והמתקן בתפוסה כמעט מלאה, הבחירה את מי לזמן למתקן היא שרירותית, וכי אם מטרת ההחזקה במתקן היא מניעת השתקעות במרכזי הערים, ניתן לבחור אמצעים מידתיים יותר, כמו הרחקת העותרים מאילת ומתל אביב. בנוסף נטענו טענות פרטניות ביחס לכל אחד מן העותרים, ובכלל זה טענות הנוגעות להגשת בקשות מקלט על ידי העותרים, אשר טרם הוכרעו.

בפסק הדין הובאה עמדת המדינה בעניין האפשרות לבקש מהעותרים להחליף את מקום מגוריהם כך: " נטען כי הכוונה אינה לאפשר להם לשהות פה ולהנעים את זמנם בצורה מיטבית, אלא למצוא את הדרך בה בסופו של דבר יצאו מישראל. נטען כי הם נכנסו שלא כדין ואינם אמורים להישאר פה. זה הטעם שלא פונים למסתננים ומבקשים מהם לעזוב את מקום מגוריהם".

בית המשפט קבע שתכליות מתקן השהייה כבר נבחנו ואושרו על ידי בית המשפט העליון, והוסיף שלא ניתן לקבל את הנימוק, לפיו השתקעותם של העותרים בישראל מצדיקה לא לזמנם למתקן, משום שמניעת השתקעות היא תכליתו של המתקן. בית המשפט קבע עוד כי בעניינם של העותרים לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לזמנם למתקן השהייה, וכי העובדה שהגישו בקשות למקלט אינה מצדיקה שלא לזמנם למתקן.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה