בעקבות ההליכים עליהם עדכנו בעבר בערר (י-ם) 1010-14 וערעור המדינה עליו בעמ"נ 12154-04-18 משרד הפנים נ' מסגנה, ביום 7.7.2019 הודיעה המדינה כי בעקבות עמדת היועמ"ש נערכו ישיבות ונקבעו אמות מידה חדשות לבחינת בקשות מקלט של אריתראים. מסמך אמות המידה צורף לבקשה, אך רובו צונזר. המדינה הודיעה כי תפתח מחדש את כלל 3,000 בקשות המקלט של אריתראים שנדחו על בסיס חוות הדעת הקודמת לפיה עריקה מהצבא אינה מקימה עילת מקלט, וכן כי תחל לבחון את 10,000 הבקשות שטרם הוכרעו. בשים לב לכך ביקשה המדינה כי עניינו של המשיב יוחזר לבחינה חוזרת.

המשיב התנגד לבקשה, שמשמעה כי הערעור יתקבל, ולאחר הערות בית המשפט הודיעה המדינה ביום 19.11.2019 כי היא חוזרת בה מהערעור וההליך נמחק.