עת"מ (ב"ש) 47704-07-15 אברה נ' משרד הפנים (20.8.2015)

כמו בפסק הדין בעת"מ (ב"ש) 45653-01-15 הנ"ל, בית המשפט במחוזי (השופטת ברקאי) הורה לממונה ביקורת הגבולות לקיים שימוע חוזר לאזרח אריתריאה, שהוצאה לו הוראת שהייה לפרק הזמן המקסימלי, וזאת מאותם נימוקים שבפסק הדין הנ"ל.

בנוסף לכך, בית המשפט התייחס לעובדה שהעותר הגיש בקשה לקבלת מעמד בקנדה. בית המשפט קבע שההליך שבו פתח העותר מול רשויות קנדה אינו מצדיק את ביטול הוראת השהייה, אולם הוסיף כי הליך זה מלמד כי אין בכוונתו להשתקע בישראל, וכי מדובר בנסיבה שיש להביא בחשבון בקציבת משך שהייתו במתקן. כמו כן, נקבע כי אם העותר יניח בהמשך תשתית עובדתית בדבר התקדמות ורצינות תהליך ההגירה לקנדה, ניתן יהיה לשקול מחדש את ההצדקה לשהייתו במתקן.