ע"מ (ב"ש) 9266-03-14 סעד נ' פקיד שומה אשקלון (17.3.2016)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על שומת מס של מעסיק שהעסיק אזרחי סודן ואריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי ההרחקה או ההגנה הזמנית.

בית המשפט דחה את טענת המערער כי מעסיק אינו חייב בהיטל עובדים זרים בגין העסקתם של מבקשי מקלט או של מי שחלה עליהם מדיניות אי ההרחקה או ההגנה הזמנית, וקבע כי אין לפטור את מעסיקו של אדם מהיטל זה כל עוד לא הוכר אותו אדם כפליט. כמו כן נפסק כי לעניין זה אין לראות בחברי קבוצה זו תושבי מדינת ישראל לצורך קבלת נקודות זיכוי מס.