עת"מ 27663-06-15 ראשיד נ' משרד הפנים (3.8.2015)

בית המשפט המחוזי (השופט ביתן) דחה את עתירתו של אזרח סודן לביטול הוראת השהייה שהוצאה נגדו.

בית המשפט דחה את הטענה כי מצבו הרפואי של העותר מחייב את ביטול הוראת השהייה, וקבע כי "החוק איננו מונע הוצאת הוראת שהייה לאדם חולה או המשך החזקתו במרכז שהייה. המניעה היא להחזיק במרכז שהייה אדם שבשל מצב בריאותו, שהייתו שם עלולה לגרום נזק לבריאותו ואין דרך אחרת למנוע את הנזק".

בהתייחס ליתר טענות העותר, קבע בית המשפט כי "רוב ככל הטענות הנוגעות לעניין זה, הכלולות בעתירה, שאינן חוקתיות במובהק, הן בכל הכבוד טענות מוכרות, שגרתיות, החוזרות על עצמן בעתירות אלה. הכוונה היא בין היתר לטענות בדבר משמעות הרישום בנציבות האו"ם לפליטים; הקריטריונים של המשיב להוצאת הוראות שהייה; קביעת זמן השהייה המירבי האפשרי בהוראות השהייה; הצורך בהתייחסות שונה לנתיני דארפור; אי הכרעה בבקשת מקלט שהוגשה, בתוך זמן סביר; הפרת חובת ההנמקה; וכדומה. טענות אלה נדונו בבתי משפט שונים ברחבי הארץ, על ידי מותבים שונים, פעמים רבות מאוד, ונדחו, בהחלטות שניתן לומר עליהן כי הן משקפות את העמדה המשפטית הרווחת בבתי המשפט לעניינים מינהליים, אשר בכל הכבוד גם אני מחזיק בה".