בית המשפט המחוזי בבאר-שבע – דחיית עתירה בעניין העברה למשמורת של מי שמתנגדים לשליחתם לאוגנדה או רואנדה וערעור לבית המשפט העליון

עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה נ' שר הפנים (8.11.2015)

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (29.11.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) דחה עתירה שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם באמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב. העתירה הוגשה נגד המתווה שקבע משרד הפנים, שלפיו אזרחי סודן ואריתריאה שיסרבו לתת את הסכמתם לשליחתם לאוגנדה או רואנדה (שכונו בפסק הדין מדינה א' ומדינה ר') יוחזקו במשמורת פרק זמן בלתי מוגבל.

במסגרת ההליך העותרים הציגו חוות דעת שהוכנה על ידי פרופ' גליה צבר, שביקרה בשתי המדינות ונפגשה עם מבקשי מקלט ששהו בישראל ונשלחו למדינות אלה. כמו כן הוצגו תצהירים שנגבו ברואנדה על ידי באת כוח העותרים. בהתבסס על חוות הדעת, התצהירים וראיות נוספות העותרים טענו שהתחייבויות המדינה ביחס למי שנשלחים למדינות אלה אינן מקוימות בפועל, וכי הזכויות הבסיסיות שלהם אינן נשמרות.

בית המשפט דחה את העתירה, אך ציין כי ראוי שהמדינה תשקול שלא לעכב את יישום המתווה לכמה חודשים על מנת שבמהלך פרק זמן זה ייבחן יישומו על מי ש"עוזבים מרצון". כמו כן עוכב ביצוע פסק הדין ב-21 ימים.

ביום 29.11.2015 הוגש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין. במועד הגשת הערעור נתן בית המשפט העליון (השופט דנציגר) סעד ארעי לפיו המערערים לא יושמו במשמורת עד להכרעה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, והורה למדינה להגיב לבקשה לעיכוב ביצוע בתוך חודש.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה