בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית עתירה לשחרור ממשמורת ולזיהוי העותר כאזרח חוף השנהב

עת"מ (ב"ש) 49523-07-15 קיטא נ' משרד הפנים (17.9.2015)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט יעקב פרסקי) דחה את עתירתו של אדם המוחזק במשמורת. העותר זוהה בעבר על ידי משרד הפנים כאזרח חוף השנהב, וושוחרר בהתאם למדיניות "ההגנה הזמנית" שהוחלה באותה תקופה על אזרחי מדינה זו. בהמשך זוהה העותר על ידי משרד הפנים כאזרח גיניאה והוחזר למשמורת.

בית המשפט קבע כי אין למקום להתערבותו בזיהוי העותר כאזרח גיניאה. כמו כן נדחתה הטענה כי יש להורות של שחרור מכוח סעיף 13ו(א)(4) לחוק הכניסה לישראל (הקובע כי ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר אדם בתום 60 ימים ממועד תחילת החזקתו במשמורת), וזאת לאחר שקיבל את טענת משרד הפנים כי גירושו מישראל נמנע בשל העדר שיתוף פעולה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה