בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור מינהלי על החלטת בית הדין למשמורת

עמ"נ (ב"ש) 59920-05-15 במבה נ' משרד הפנים (27.7.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת דברת) דחה ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחליט שלא לשחרר את המערער, אזרח חוף השנהב, בן זוגה של המערערת מבקשת מקלט מניגריה.

המערער, המוחזק במשמורת 8 חודשים, הוא בן זוגה של מבקשת מקלט, שבקשתה למקלט נדחתה, ושבעניינה תלוי ועומד ערר נגד דחיית בקשת המקלט בבית הדין לעררים בירושלים. בית הדין לעררים נתן צו ביניים האוסר על גירוש שני המערערים. בית הדין לביקורת משמורת דחה את בקשתם לשחרר את המערער עד להכרעה בערר.

במסגרת הערעור, בית המשפט המחוזי קבע שאף על פי שמתקיימת עילת השחרור הקבועה בסעיף 13ו(א)(4) לחוק הכניסה לישראל (שחרור של מי המוחזק במשמורת למעלה מ-60 ימים), חוק הכניסה לישראל קובע כי ממונה ביקורת הגבולות רשאי אך לא חייב לשחרר אדם המוחזק במעצר פרק זמן כאמור. נקבע כי במקרה זה נוכח העובדה שהמערער שוחרר בעבר ולא שמר על קשר רשויות האכיפה, ונוכח העובדה שהחל בהליך להסדרת מעמדו בישראל רק לאחר שנעצר, אין לשחררו ממשמורת.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה