בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 58839-12-15 ג'. א. נ' משרד הפנים (10.2.2016)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, שדחה בקשה לשחרור של אזרח ניגריה.

המערער הוא אזרח ניגריה השוהה בישראל מספר שנים. בקשתו של המערער למקלט בישראל נדחתה כמה שנים לפני כן, ועתירה שהגיש נגד דחיית בקשת המקלט נדחתה גם כן. המערער נישא לאזרחית סרי-לנקה, ולשניים נולדו שני ילדים.

בסוף שנת 2014 המערער נעצר ומאז הוא מוחזק במשמורת. במסגרת הערעור המערער ביקש להשתחרר ממשמורת כדי לטפל בסידורי היציאה מישראל יחד עם אשתו וילדיו וכדי להיות לצדם בתקופת המעבר. בית המשפט קבע שאמנם מתקיימות הוראות סעיף 13ו(א)(4) לחוק הכניסה לישראל, לפיו ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר את מי שהוחזק במשמורת פרק זמן של יותר מ-60 ימים, אולם נקבע כי במקרה זה גירושו של המערער התעכב בשל חוסר שיתוף פעולה מצידו. לפיכך, נקבע, מתקיים הסייג שבסעיף 13ו(ב)(1), ואין לשחררו ממשמורת.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה