בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחייה על הסף של עתירה נגד הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 314-04-15 גרמדהן נ' משרד הפנים (3.8.2015)

בית המשפט המחוזי (השופט ביתן) דחה על הסף עתירה של אזרח אריתריאה לביטול הוראת שהייה במתקן "חולות", וזאת לאחר שקבע כי העותר נהג בחוסר ניקיון כפיים.

בית המשפט תיאר הליכים משפטיים שנקט העותר נגד הוראות שהייה שהוצאו לו בעבר ושהביאו לעיכוב השמתו במתקן "חולות". בנוסף, בית המשפט עמד על כך שהעותר לא פנה לחידוש רישיון הישיבה בו החזיק, ובעקבות זאת הועבר למשמורת לפרק זמן של 30 ימים ולאחר מכן הועבר למתקן "חולות". עם הוצאת הוראת השהייה הוגשה העתירה, במסגרתה הוגשה גם בקשה לצו ביניים המעכב את ביצוע הוראת השהייה, שנדחתה על ידי בית המשפט. למרות זאת המבקש עזב את מתקן "חולות" בחודש אפריל 2015, ומאז לא שב אליו.

בית המשפט קבע כי "ככלל, אין מקום ל'הנחות' – גם לא לעותרים מקבוצות מוחלשות – העלולות להביא לרפיון ולפגיעה כללית בעניינים המהותיים", ופסק כי התנהלות העותר מצדיקה דחייה של העתירה על הסף. בית המשפט הוסיף כי ישנם גם נימוקים גם לדחיית העתירה לגופה, אולם לא פירט אותם "כדי לבטא את מלוא המשמעות של הדחיה על הסף מבלי להקהות את עוקצה בהתייחסות לגופן של הטענות, וכביטוי לפסול שבהתנהלות העותר".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה