בית המשפט המחוזי בבאר שבע – ביטול הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 8837-04-15 גרמאטיזיו נ' שר הפנים (10.5.2015)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי השופטת חני סלוטקי, ביטל הוראת שהייה שהוצאה נגד מבקש מקלט אריתריאי, השוהה בישראל משנת 2008 ושהחזיק ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל עד למועד זימונו למתקן "חולות".

העותר טען כי הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן חולות אינם סבירים ובנוסף טען כי הגיש בקשה להגר לקנדה וכי אין מקום להחזיקו במתקן חולות עד לקבלת תשובה לבקשה זו.

בית המשפט פסק כי הקריטריונים לזימון למתקן חולות (אזרחי אריתריאה שנכנסו לישראל לפני 31.5.2009 ואזרחי סודן שנכנסו לישראל לפני 31.5.2011) אינם סבירים. זאת נוכח העובדה שמטרת הזימון לחולות היא מניעת השתקעות ולא הפסקת השתקעות. בית המשפט קבע כי הוצאת הוראת שהייה פוגעת ב"מסתנן" הוותיק יותר משהיא פוגעת ב"מסתנן" הפחות ותיק, וכי מטעמים אלה זימונם דווקא של מי ששוהים בישראל פרקי זמן ארוכים יותר אינו סביר.

בנוסף, בית המשפט התייחס לנימוק בדבר תחילת הליך ההגירה לקנדה שהעותר יזם, וקבע כי הליך זה מצביע על כוונה להפסיק את ההשתקעות בישראל. בית המשפט קבע כי החזקתו של העותר במתקן חולות עלולה דווקא לחבל בהליך ההגירה לקנדה, שהוא אינטרס משותף של המדינה ושל העותר.

לבסוף, בית המשפט עמד על נסיבותיו האישיות הטרגיות של העותר – מות ביתו בת השנה וחצי לאחר אשפוז ממושך – וקבע כי היה מקום להתייחס גם לנסיבות אישיות אלה בהחלטה בדבר זימון העותר למתקן.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה