בית המשפט המחוזי בבאר שבע – ביטול הוראת שהייה של אדם שחי בקיבוץ

עת"מ (ב"ש) 2719-02-15 פלוני נ' משד הפנים (20.8.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) קיבל את עתירתו של אזרח סודן, תושב חבל דרפור, והורה על ביטול הוראת השהייה שהוצאה לו.

בית המשפט דחה את טענת המדינה כי העתירה, שהוגשה יומיים לפני המועד שנקבע להתייצבות העותר במתקן "חולות", לוקה בשיהוי, וקבע כי לא היה ראוי להעלות טענה זו בהינתן העובדה שהיא הוגשה במסגרת הזמנים שקובע החוק.

לגופו של עניין, בית המשפט קבע כי תכלית החוק למניעת הסתננות, שמכוחו זומן העותר ל"חולות", היא "הפחתת הנטל על מרכזי הערים שבהן יש ריכוז משמעותי של זרים". בית המשפט קבע שבמקרה זה, נוכח העובדה שהעותר מתגורר מאז שנת 2009 בקיבוץ אורים ולא בעיר בה יש ריכוז של "מסתננים", ונוכח העובדה שניתוקו של העותר מקיבוץ אורים יקשה גם על הקיבוץ, משום שהעותר הוא "מעמודי התווך של ענף הרפת בקיבוץ", החזקתו במתקן "חולות" אינה משרתת את תכלית החוק. לפיכך, קבע בית המשפט כי יש לבטל את הוראת השהייה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה