בית המשפט המחוזי בבאר שבע – ביטול הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 47160-05-15 טסגאמרים נ' משרד הפנים

ביום 13.7.2015 ביטל בית המשפט המחוזי בבאר שבע הוראת שהייה במתקן "חולות" בשל פגמים שנפלו בהוצאתה.

העותר באותו עניין הוא אזרח אריתריאה השוהה בישראל מאז שנת 2009, שקיבל הוראה להתייצב במתקן "חולות". לטענת העותר גילו עולה על 60 שנים, ולכן אין להחזיקו במתקן השהייה בהתאם להוראות החוק למניעת הסתננות. בנוסף נטען, כי קיימים טעמים הומניטאריים המצדיקים את שחרורו מהמתקן היות שהוחזק בתנאי עבדות בצבא אריתריאה, נכלא בתנאים לא אנושיים באריתריאה ועונה על ידי מבריחים בסיני.

בית המשפט קבע כי השימוע שהתקיים לעותר לפני הוצאת צו השהייה נגדו היה פגום. זאת משום שנפלו שיבושים בסיכום טענותיו של העותר לגבי גילו ומשום שממונה ביקורת הגבולות הסתפק בעובדה שבמערכת "אביב" (המערכת הממוחשבת של משרד הפנים) מופיע גיל נמוך מ-60. בית המשפט קבע כי צו השהייה בטל בשל פגם זה, ולכן לא מצא לנכון לדון בטענותיו של העותר בעניין קיומם של טעמים הומניטאריים לאי החזקתו במתקן השהייה. יחד עם זאת, בית המשפט ציין כי אין מניעה להוציא הוראת שהייה חדשה נגד העותר אם ייערך לו שימוע תקין ויימצא שהוא אינו עומד בחריגים להחזקה הקבועים בחוק למניעת הסתננות.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה