עמ"נ (מרכז) 27891-07-16 פול נ' משרד הפנים (16.8.2016)

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והורה לשחרר את המערער, אזרח סודן, ממשמורת.

המערער נכנס לישראל בשנת 2010, בהיותו בן 14 שנים, כקטין לא מלווה. הוא למד בתיכון "ימין אורד" ולומד כעת לימודי הנדסאים. רישיון הישיבה שלו חודש עד שנת 2014, אז נמנע מחידושו מחשש שיישלח למתקן "חולות".

הממונה על ביקורת הגבולות החליט להעביר את המערער למשמורת לתקופה של 30 ימים נוכח העובדה שלא התייצב לחדש את רישיון הישיבה שלו, ובית הדין לביקורת משמורת אישר את החלטתו.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המערער לפיה היות שהוא אינו בר-השמה במתקן "חולות" בשל היותו בוגר מערכת החינוך הישראלית, סעיף 32כ(ג) לחוק למניעת הסתננות, העוסק בהעברת למשמורת של מי שלא התייצב לחדש את רישיונו, אינו חל עליו. בית המשפט קבע כי סעיף 32כ(ג) מצוי בפרק העוסק במתקן השהייה, כי חלקיו האחרים של הסעיף עוסקים בהעברת מוחזקים במתקן השהייה למשמורת וכי תכליתו של הסעיף היא הענקת אמצעים יעילים לניהול מתקן השהייה.

עוד נקבע כי סמכות ההעברה למשמורת לפי סעיף 32כ לחוק למניעת הסתננות היא סמכות חריגה לשלילת חירות באמצעים מינהליים, ולכן יש לתת לה פרשנות מצמצמת.

כמו כן נקבע כי אפילו הייתה סמכות להעבירו למשמורת, הרי שהחלטת ממונה ביקורת הגבולות בעניין זה אינה סבירה, וזאת נוכח נסיבותיו המיוחדות של המערער, המטופל על ידי גורמים מוסדיים ותחת חסות המדינה.