בית המשפט המחוזי: אין לדרוש מאזרח אריתריאה תעודת יושר לצורך הליך זוגיות

עמ"נ (י-ם) 32519-11-16 האגוס נ' משרד הפנים

השבוע התקבל ערעור נגד החלטת בית הדין לבית הדין לעררים (ערר (י-ם) 1255-15), בשאלת הדרישה מאזרח אריתריאה להגיש תעודת יושר מארצו כתנאי לכניסה להליך המדורג להסדרת מעמדו מכוח זוגיות. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר ולשלם שוחד, דבר שאין לחייבו לעשות.

בית המשפט הפנה לחוות דעת שהגישה נציבות האו"ם לפליטים לבקשת בית הדין בערר, לפיה על מנת שאזרח אריתריאה יקבל  שירותים קונסולריים עליו לשלם מס של 2% מהכנסתו, ולחתום על "טופס חרטה" לפיו הוא מצטער על ביצוע עבירה של אי השלמת השירות הלאומי ומוכן לקבל עונש ראוי בבוא העת. עוד צוין במכתב הנציבות כי בישראל קיימת עמותה של תומכי המשטר, וכי מי שאינו מקובל על עמותה זו, הבוחנת את נטיותיו הפוליטיות של המבקש, אינו יכול לקבל שירות קונסולרי.

בית המשפט קבע כי נוכח עמדה זו, לצד טענות המערער, קביעת בית הדין לפי סירובו של המערער לפנות לשגרירות נובעת מטעמים כלכליים שגוייה; כי תעודת יושר מהווה אך חלק מהתשתית הראייתית שעל משרד הפנים לבחון; וכי ממילא המערער שוהה בישראל מזה עשר שנים ולא היה מעורב בפלילים.

ההכרעה לא עזקה בדרישה להצגת דרכון בתוקף, כיוון שהמערער הציג בעבר דרכון שתוקפו פג במהלך הטיפול בהליך המדורג, ולכן משרד הפנים הסיר דרישה זו במהלך הערעור.

הערעור התקבל, ונפסקו הוצאות בסך 15,000 ₪ לטובת המערערים, שיוצגו ע"י עו"ד עדי לוסטיגמן.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה