בית המשפט בבאר שבע: תרגום בשימועים לקראת הוצאת "הוראת שהייה"

עת"מ (ב"ש) 61259-03-15 פלוני נ' משרד הפנים (4.5.2015)
השופטת ברקאי ביטלה הוראת שהייה בשל הפגמים בשימוע וקבעה, כי אף במקרים בהם המראיין דובר את שפתו של המרואיין יש חובה לתרגם לעורך הדין ככל שהראיון לא מתקיים בעברית, ואם לא – יש להודיע לעו"ד מראש ולאפשר לו להיערך עם מתורגמן מטעמו. כן נפסקו 3,000 ₪ הוצאות.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה