בית הדין לעררים – שוהים ב'חולות' שהוחזקו בעבר תקופות ארוכות במשמורת

ערר 2259-16 קסיו ו-22 אחרים

כפי שעדכנו במאי, בית הדין בית הדין לעררים מחק ערר (ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016)), שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט המוחזקים ב'חולות' והוחזקו עם כניסתם לישראל משך תקופות ממושכות, העולות על שנה. בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי מספר גדול של עוררים, וכי על כל עורר להגיש ערר נפרד.

במאמץ משותף של היא"ס, אשר גייס לצורך כך ארבעה עו"ד, שתי סטודנטיות למשפטים וחמישה מתנדבים, ובעבודה משותפת עם צוות המוקד, הוגשו 23 עררים נפרדים. בעקבות הגשת הערר, הורה בית הדין למשרד הפנים לבחון מחדש את עניינו של כל עורר ועורר. בהמשך לכך, הודיע המשיב כי הוחלט לשחרר את כל 23 העוררים (אשר שהו כבר ב'חולות' בין 9-6 חודשים).

בהמשך לכך, הוגשה בקשה לפסיקת הוצאות בכל אחד מהעררים, אשר טרם הוכרעה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה