ערר (ב"ש) 1597-16 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.4.2016)

בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" וקיצר את משך השהייה של העורר במתקן מתשעה חודשים לחצי שנה.

העורר, שנכנס לישראל כקטין, טען ששליחתו למתקן "חולות" מהווה הפליה לעומת אחרים שנכנסו לישראל כקטינים לא מלווים ונשלחו לכפרי הנוער של החינוך ההתיישבותי. בית הדין קבע כי אין מקום להתערב במדיניות משרד הפנים, לפיה רק מי ששוחרר ממשמורת לפי הנוהל שעניינו קטינים לא מלווים ושהה בכפר נוער כחלופת מעצר לא יזומן למתקן "חולות".

עם זאת, בית הדין ציין שמעיון במסמכים עולה שהעורר נכנס לישראל בגיל 13 שנים, ולאחר ששוחרר ממשמורת למד בבית הספר ביאליק-רוגוזין, שם סיים את לימודיו התיכוניים. בית הדין הוסיף וציין כי מדו"ח סוציאלי שצורף לערר עולה שאבי המשפחה עזב את הארץ, וכי מצב משפחתו של העורר הידרדר מבחינה כלכלית ורגשית.

בית הדין קבע כי בנסיבות הפרטניות של העורר מתקיימים טעמים הומניטריים המצדיקים את קיצור משך השהייה במתקן לחצי שנה.