בית הדין לעררים – קיצור תקופת החזקה ב"חולות"

ערר (ב"ש) 4474-15 א.ח.א.ח. נ' משרד הפנים (7.6.2016)

העורר, אזרח סודן, זומן למתקן "חולות". לטענתו לא ניתן די משקל לעובדה שבקשתו למקלט תלויה ועומדת 7 חודשים מבלי שניתנה בה החלטה, ולכך שהוא מהווה משענת כלכלית לבני משפחתו החיים במחנה פליטים.

בית הדין עמד על כך שממונה ביקורת הגבולות, במועד הוצאת הוראת השהייה, ביסס את החלטתו על הקביעה כי הטענה שהעורר תומך בבני משפחתו לא הוכחה, וקבע כי במקרה כזה היה על הממונה לחקור ולדרוש, לקיים בדיקה מקיפה של הטענה ולתת לעורר הזדמנות נאותה להציג ראיות בעניין זה, ולבסוף היה עליו לנמק את החלטתו.

לפיכך בית הדין החליט לקצר את תקופת ההחזקה במתקן "חולות" מ-12 ל-11 חודשים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה