ערר (ת"א) 4093-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (29.3.16)

הערר, כנגד זימונו של העורר לחולות, התבסס על מצבו הרפואי וגילו. לאחר שבקשה לצו ארעי נדחתה, העורר התייצב בחולות. לאחרונה, משרד הפנים ערך לעורר שימוע חדש בו החליט לקצוב את הוראת השהייה שבידו לתשעה חודשים. השבוע, לאחר שהעורר נמצא בחולות כבר חמישה חודשים, פסק בית הדין כי "לאור גילו המתקדם של העורר… ולאור התרשמות בית הדין כי מחלותיו של העורר גורמות לו לסבל של ממש המתעצם בשל שהותו במרכז השהייה… מצאתי כי יש לקצוב את משך שהות העורר במרכז השהייה לתקופה של חצי שנה".