ערר (ת"א) 2402-15 הטי נ' משרד הפנים (2.3.2016)

בית הדין לעררים ביטל את החלטת משרד הפנים לדחות על הסף בקשת מקלט של אזרח סרי לנקה. הבקשה נדחתה על ידי משרד הפנים משום שהוגשה לאחר פרק זמן של למעלה משנה מאז כניסת מבקש המקלט לישראל, וזאת נוכח הוראות נוהל הטיפול במבקשי מקלט, המאפשר דחיית בקשה שהוגשה באיחור של למעלה משנה.

בית הדין קבע כי בחינת בקשה למקלט חייבת להיעשות באופן זהיר וקפדני, נוכח הזכויות המוטלות על הכף. לפיכך נקבע כי את הוראת הנוהל המאפשרת לדחות על הסף בקשה שהוגשה למעלה משנה לאחר כניסתו לישראל של מבקשי המקלט יש לפרש בצורה מצמצמת, וכי אין מקום לסלק בקשה על הסף רק בשל עיתוי הגשתה, כסיבה יחידה. בית הדין קבע כי בעניינו של העורר מועד הגשת בקשת המקלט היה הסיבה היחידה לדחיית בקשת המקלט, וכי משרד הפנים לא הביא בחשבון את הסברו של העורר, לפיו הבקשה הוגשה באיחור בשל חבירת הקבוצה הרודפת אותו לקבוצה השלטת במדינה, כך שחל שינוי מהותי בנסיבות שהביא לאיחור בהגשת הבקשה. לאור האמור בית הדין קיבל את הערר, ביטל את ההחלטה לדחות על הסף את בקשת המקלט, והורה למשרד הפנים לקבל החלטה חדשה בעניינו של העורר.