בית הדין לעררים – קבלת ערר בעניין פגמים בראיון מקלט

ערר (י-ם) 2339-19 SEID נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.5.2019)

בית הדין לעררים קיבל ערר של מבקש מקלט מאתיופיה, וקבע שבראיון המקלט שלו התקיימו פגמים המצדיקים קיום ראיון חדש בנוכחות באת כוחו.

העורר נכנס לישראל בשנת 2015 באשרת תייר, והגיש בקשה למקלט, בה טען כי הוא שייך לקבוצה האתנית אמהרה ואורומו, כי הוא נוצרי, וכי היה פעיל במפלגת האופוזיציה "סמאיהאווי", ועסק בהדבקת מודעות והשתתפות בהפגנות. הוא טען כי אביו, שנמנה על אנשי המפלגה, נהרג בידי אנשי השלטון, וכי הוא עצמו נעצר פעמיים על רקע פעילותו ואף אושפז פעמיים לאחר שאנשי שלטון תקפו אותו. בקשתו של העורר למקלט ובקשתו לעיון מחדש נדחו על ידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט במשרד הפנים.

המבקש טען כי בהליך בחינת בקשתו למקלט נפלו פגמים, שבעטיים יש לבטל את ההחלטה. נטען כי לעותר נערך ראיון מקלט במשמורת מבלי שנמסרה לו על כך הודעה מוקדמת, מבלי שהתאפשר לו להיות מיוצג על ידי באת כוחו ומבלי שהתאפשר לו להציג את מלוא מסמכיו.

בית הדין עמד על כך שבהתאם להוראות נוהל הטיפול במבקשי מקלט, הזמנה לראיון מקלט תינתן בכתב, יתאפשר לבא כוחו של מבקש המקלט להיות נוכח ותינתן, ככל האפשר, הודעה של 48 שעות מראש לעורך הדין.

בית הדין ציטט מתוך פרוטוקול הראיון קטע שבו עורך הראיון שואל את העורר "מסכים לעשות את הראיון בלעדיה [בלי באת כוחו]? זה אותו דבר. אותם שאלות", וקבע כי לא מצא שהמראיין הסביר לעורר מפורשת את זכותו להיות מיוצג, וכי דברי המראיין מלמדים על ניסיון לאיין את חשיבותה של זכות זו תוך הצגת מצג העשוי להטעות.

בית הדין קיבל את הערר והורה לקיים לעורר ראיון חוזר בנוכחות באת כוחו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה