בית הדין לעררים – קבלת ערר בעניין התמשכות הטיפול בבקשות מקלט של תושבי דרפור

ערר (י-ם) 4817-17 פלוני נ' משרד הפנים (6.5.2018)

בית הדין לעררים הורה על מתן רישיונות ישיבה מסוג ב/1 לשלושה חודשים ולאחר מכן רישיונות ישיבה מסוג א/5 לשבעה תושבי דרפור שבסודן וזאת, נוכח העדר הטיפול בבקשותיהם למקלט לאורך זמן.

העוררים הגישו בקשות פרטניות למקלט בישראל, ומשלא נתקבלו החלטות בבקשות אלה, ביקשו מבית הדין להורות למשרד הפנים לתת להם רישיונות ישיבה מסוג א/5.

בית הדין ציין שמשרד הפנים לא הגיש כתב תשובה ואף לא התייצב לדיון בשל שביתה בלשכה המשפטית של משרד הפנים, אולם קבע ששביתה אינה מהווה טעם בדין לדחיית מועד הדיון ולכן קיים דיון בעתירה.

בית הדין קבע שעל משרד הפנים לקבל החלטות בבקשות למקלט בתוך פרק זמן סביר, וכי אי מתן החלטות בבקשות העוררים למקלט חורג מכל אמת מידה של סבירות ו"לוקה בשיהוי כבד שאין הדעת סובלתו".

בית הדין קבע שעל משרד הפנים לתת לעוררים רישיונות ישיבה מסוג ב/1 לפרק זמן של שלושה חודשים, ואם עד לתום פרק זמן זה לא תינתנה החלטות בבקשותיהם למקלט, ייתנו להם רישיונות ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשותיהם.

בדומה, בית הדין הורה על מתן רישיון מסוג א/5 לתושב דרפור שלא התקבלה החלטה בבקשתו למקלט בערר (י-ם) 5127-17 פלוני נ' משרד הפנים (3.5.2018).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה