בית הדין לעררים – פתיחה מחדש של תיק מקלט

ערר (ת"א 1078-15, פס"ד מיום 30.8.2015)

בית הדין (הדיין ברגמן) קיבל ערר שהוגש בעניינו של מבקש מקלט מניגריה, שעזב את ישראל אחרי שנדחתה בקשתו למקלט, אולם חזר לישראל והגיש בקשה חדשה בה טען לרדיפה חדשה מהתקופה בה שהה בארצו לאחר שיצא מישראל. בית הדין קבע, כי לא ניתן היה לדחות את בקשתו לפתוח את בקשתו למקלט על הסף, וכי היה צורך לקיים לו ראיון:

"משהוכח 'שינוי הנסיבות המהותי' (בכל הנוגע לטענות העורר), מוטל היה על המשיב לקבל את בקשת העורר ולדון בה, והוא לא רשאי היה לדחותה ללא קיום ראיון, ובהסתמך על מיעוט ראיות ותמיהות אשר פורטו בהחלטתו."

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה